Genel Bilgiler

Vizyonumuz

Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde, Üniversite Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda çağdaş, kendini geliştiren, yenilikleri takip eden, en iyi hizmetin zamanında verilmiş hizmet olacağının bilincinde olan, akılcı, saygın, kendine güvenen, yapılan işe önem veren, sorumluluk sahibi, hizmet üretmeye odaklı, topluma, çevreye ve etik değerlere saygılı, sorun çıkaran değil sorunların üstesinden gelen birim olarak hareket etmektir.


Misyonumuz

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek, Üniversitemize bağlı eğitim – öğretim, araştırma ve uygulama birimi veya bölümlerinde görevli öğretim elemanları tarafından döner sermaye yönetmeliği çerçevesinde verilen işler ve hizmetlerin karşılığında elde edilen döner sermaye gelirlerinin tahsilini yapmak, döner sermaye faaliyetleri için satınalınması talep edilen mal ve hizmetlerin alımlarının sağlanması ve işletme adına doğan borcu mevzuat hükümleri doğrultusunda hak sahiplerine ödemek, üniversitemiz akademik ve idari personeline döner sermaye hak edişleri ile yolluklarını tahakkuk etmek, gelir ve giderlere ait belgeleri düzenlemek, Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun olarak yürütmek, stratejik planlamanın bir parçası olarak bütçeleme yapmak, iç ve dış birimlerle Döner Sermaye resmi yazışmalarını yürütmek, muhasebe ve mali işlemlerle ilgili öğrenci yetiştirmek v.b. olarak değerlendirilebilir. Kısaca minimum imkânlarla maksimum verim elde etmektir.